Ontwikkeling DIY interactieve content ontwikkeltool voor routeapplicaties.

Het ontwikkelen van (content voor) toeristische routes in applicaties van relatief kleinere uitgevers, die zelf onvoldoende kennis hebben van onder andere GIS-systemen, doet Knowlogy tot op heden zelf. Dit is een tijdrovend proces, wat het voor afnemers van dergelijke applicaties een stuk duurder maakt om een applicatie met bijbehorende content door Knowlogy te laten ontwikkelen en/of het toevoegen van nieuwe routes of content.

Om dit deel van de markt wel te kunnen bedienen wil Knowlogy het creëren en toevoegen routes en bijbehorende interactieve content als audio, video en game-elementen mogelijk en toegankelijk maken middels een nieuw product, zodat mensen die nauwelijks voorkennis hebben van het ontwikkelen van dergelijke content dit zelf kunnen

Dit project is mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.